Jeugd en gezin versterken door online te werken

Hoe verandert het werkproces van een jeugdprofessional door het gebruik van een online tool?

Thema's: Ketensamenwerking

Omschrijving:

Jeugdprofessionals werkzaam in onder andere wijkteams, verwijzen zorgvragers steeds vaker door naar online behandelingen. De cliënt kan online terecht bij interventies op uiteenlopende onderwerpen, hierdoor hoeft niet altijd direct een hulpverlener betrokken te worden in het proces. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat bij een hulpvrager met kinderen in de leeftijd van 1-18 jaar psychische en/of verslavingsproblemen spelen. De medewerker vanuit een willekeurig wijkteam, bijvoorbeeld Team Jeugd of CJG 043, verwijst de zorgvrager door naar de online cursus van KopOpOuders. Deze en andere online behandeling kunnen ingezet worden binnen de bestaande werkprocessen van de jeugdprofessional binnen een wijkteam om de hulpvraag van de zorgvrager te beantwoorden. Voor de jeugdprofessional is het van belang kennis te hebben hoe een bepaalde interventie ingezet kan worden binnen de bestaande werkprocessen. Deze factsheet beantwoordt dan ook de vraag hoe dit hulpverlenersproces kan verlopen, dat start bij ‘een wijkteam’ en gebruik wil maken van online behandeling / online zelfhulp tot aan de afsluiting van het hulpverleningscontact. Welk proces dient hierbij doorlopen te worden, hoe kan het proces gemonitord worden en hoe kan de jeugdprofessional, die face-to-face contact heeft met de zorgvrager, een brugfunctie vervullen tussen de zorgvrager en de online behandeling?Contact opnemen

Heb je een verzoek voor een ander factsheet?
Klik dan hier: contact opnemen

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter