Jeugd en gezin versterken door online te werken

Op tijd voorbereid

Omschrijving:

"Op tijd voorbereid" is het preventieproject van Tactus Verslavingszorg. Deze is ontwikkeld voor kinderen in de groepen 7 en 8 van de basisschool. Het project gaat over alcohol, drinken en verslaving. De leerlingen doorlopen in de klas twee digitale thema's achter de computer. Met behulp van filmpjes, animaties, vragen en spelletjes leren leerlingen de risico's van alcohol en roken. De leerkracht kan daarnaast middels de 'leerkrachtomgeving' de voortgang van de leerlingen digitaal volgen. De anonimiteit van de leerlingen blijft wel gewaarborgd, doordat individuele antwoorden van leerlingen niet te achterhalen zijn. De leerkracht kan o.a. zien wat er door de klas is ingevuld. Na het doen van de digitale opdrachten, worden met de hele klas of in kleine groepen groepsopdrachten gedaan over onder andere verslaving en groepsdruk. Middels het programma "Op tijd voorbereid" leren kinderen dat het belangrijk is dat ze voor hun 18e niet gaan roken en drinken.

Ouders kunnen hierop aansluiten door in de projectperiode met hun kind te praten over alcohol en roken en hier afspraken over maken. Er bestaat de mogelijkheid om een deskundige van Tactus uit te nodigen voor een ouderavond, homeparty of een andere bijeenkomst waar ouders betrokken bij zijn.


Op de website van "Op tijd voorbereid" zijn er een handvol tips te vinden voor ouders bij het voorlichten en maken van afspraken met hun kind. "Op tijd voorbereid" is erkend als effectieve jeugdinterventie en is opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies van het NJI.


Thema's: middelengebruik (drugs, alcohol, games)
Uitgever/ontwikkelaar: Tactus Verslavingszorg
kennisinstituut of gezaghebbend orgaan

Doelgroep(en):
  • ouders/opvoeders
Functionaliteiten:
  • informatie webpagina's / online brochures lezen
  • Anders
Aard van de hulp: Er is geen individuele hulpverlening
Beschikbaarheid hulp: Er is geen individuele hulpverlening
Kosten: Kosten voor producten/diensten

Rapportage

Onderbouwing:
Wetenschappelijke onderbouwing gevonden (academisch artikel, proefschrift)

Contact opnemen

Ken je zelf een online tool die je hier beschreven wilt zien?
Klik dan hier: contact opnemen

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter