Jeugd en gezin versterken door online te werken

Online toegang tot hulp: crisisdienst jeugd – najaar 2015

Is bij een crisissituatie de toegang tot jeugdhulp goed te vinden via gemeentelijke websites?

Thema's: Cliëntervaringen

Omschrijving:

Sinds 1 januari 2015 valt de crisisdienst jeugd onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De crisisdienst is de dienst die crisisinterventie ten behoeve van kinderen en gezinnen verzorgt en hen, indien nodig, vervolgens verwijst naar de juiste jeugdhulp. Binnen de gemeenten moet er in geval van crisis minimaal geregeld zijn dat er een meldpunt beschikbaar is en dat daar de juiste deskundigheid aanwezig is om te kunnen beoordelen wat er op dat moment nodig is voor het kind, de jongere of de ouder/verzorger. Iedere gemeente heeft het recht om deze crisisdienst naar eigen idee in te vullen, zolang het maar geregeld wordt.

Maar hoe vindt iemand die in een crisissituatie verkeert (bijv. bij dreiging van suïcide, psychose, huiselijk geweld, kindermishandeling) toegang tot de crisisdienst? In dit onderzoek veronderstelden we dat, nu de gemeenten verantwoordelijk zijn, deze toegang te vinden moet zijn via de gemeentelijke websites.


In het voorjaar van 2015 is onderzoek verricht naar de bereikbaarheid van de crisisdienst. Factsheet voorjaar 2015


* In dit huidige factsheet leest u hoe de situatie was in het najaar van 2015, toen het onderzoek opnieuw is uitgevoerd: 16,3% van de gemeenten bieden inmiddels toegang via de website.

* De dataset geeft meer inzicht in de details per gemeente en hierin is een vergelijking gemaakt met de situatie in het voorjaar van 2015 en in het najaar van 2015.


NB. Dit onderzoek doet geen uitspraak over de vraag óf crisishulp door gemeenten is geregeld (dit is een wettelijke verplichting), uitsluitend over de vraag of de toegang duidelijk is vanaf de gemeentelijke website.Contact opnemen

Heb je een verzoek voor een ander factsheet?
Klik dan hier: contact opnemen

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter