Jeugd en gezin versterken door online te werken

Factsheet: waarom is cognitieve gedragstherapie zo geschikt voor online behandelingen?

Thema's: Ontwikkeling

Uitgelicht:

Elementen van cognitieve gedragstherapie, zoals het gebruiken van een dagboek, een stemmingsthermometer of een 5-G-schema, zijn erg geschikt om online behandelingen vorm te geven. Lees er meer over in dit factsheet.


Omschrijving:

Sinds de jaren '90 zijn er steeds meer online behandelingen ontwikkeld (ook wel internet interventies genoemd) en deze zijn vaak gebaseerd op principes van de cognitieve gedragstherapie. Inmiddels zijn er diverse online therapieën beschikbaar voor depressie, angst, stemming, relatieproblemen, middelengebruik, borderline, hechting etc. In dit factsheet wordt uitgelegd waarom veel van de specifieke elementen van cognitieve gedragstherapie zo geschikt zijn voor online gebruik. Auteur: Samyra Bosch (studiejaar 2014-2015, Fontys Hogeschool Pedagogiek).Geraadpleegde bronnen:
  • Andersson, G. (2015). The internet and CBT. A clinical guide. Boca Raton: CRC Press
  • Berretty, E. (2005). Leven met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
  • Centrum Cognitieve Gedragstherapie, 2004. Capita selecta november 2004. Meten is weten. Opgehaald van http://ccgt.nl/capita_nov04.htm
  • Fonds Psychische Gezondheid, 03-12-2014. Cognitieve Gedragstherapie. Opgehaald van http://www.psychischegezondheid.nl/cognitievegedragstherapie?gclid=CJit8O-a2MMCFSQFwwodC6cA-A
  • Leahy, R.L. (2003). Technieken van cognitieve therapie. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds
  • Prins, P. Bosch, J. Braet, C. (2011). Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
  • Van Rijn, E. & Vermeyden, S. (2009). Behandelend trainen: Sociale en cognitieve behandelprogramma’s voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek. Assen: Koninklijke van Gorcum
  • Schalken, F. 2010. Handboek Online Hulpverlening: Hoe onpersoonlijk contact heel persoonlijk wordt. Houten: Boh Stafleu van Loghum
  • Trimbos, 2008. Doorbraak Depressie Project: Cognitieve gedragstherapie. Opgehaald van http://www.trimbos.nl/~/media/Themas/5_Implementatie/Doorbraak/Depressie/B5%20CGT.ashx
  • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie, 2015. Wat is cognitieve gedragstherapie? Opgehaald van http://www.vgct.nl/over-cgt/wat-is-cgt


Contact opnemen

Heb je een verzoek voor een ander factsheet?
Klik dan hier: contact opnemen

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter