Jeugd en gezin versterken door online te werken

Factsheet Uitval online behandelingen voorkómen

Thema's: Beperkingen

Omschrijving:
Onder ‘voortijdig beëindigen van de interventie’ verstaan we dat de behandeling door de cliënt beëindigd wordt voordat alle sessies van het programma doorlopen zijn. Dit is een belemmering die jeugdprofessionals in de online hulpverlening vaak meemaken. Eén van de oorzaken is dat men niet direct (face-to-face) in contact komt met de cliënt. De cliënt kan zich door de anonimiteit bovendien minder verantwoordelijk voelen t.o.v. de hulpverlener, waardoor uitval eerder voorkomt.

In dit factsheet wordt ingegaan op mogelijkheden om vroegtijdige uitval bij online behandelingen te voorkomen.

Geraadpleegde bronnen:
Berk, M., Hoogenboom A., De Kleermaeker M., & Verhaar K. (2012). De Jeugdprofessional in ontwikkeling. Handboek voor professionals in het jeugddomein. Alphen aan den Rijn, Nederland: Kluwer. 

Crutzen, R.( z.d.). What can we learn from a failed trial? Insight into non-participation in a chat-based intervention trial for adolescents with psychosocial problems. Maastricht, Nederland. Geraadpleegd op 9 september 2014 (vertrouwelijk document). 

Eysenbach, G.(2005). The Law of Attrition, Journal of Medical Internet Research, 7, 1. 

Hulsebosche, J., & Wagenaar S.(2011). En nu online: Sociale media voor professionals, organisaties en facilitatoren. Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum. 

Jensen, J.D., King A.J., Carcioppolo, N., & Davis L., (2012). Why are tailored messages more effective? A multiple analysis of a breast cancer screening intervention. International communication association, 62(5), 851-868. 

Kohl, L.F.M., Crutzen R., & de Vries N.K.(2013) Online Prevention Aimed at Lifestyle Behaviors: A Systematic Review of Reviews. Journal of Medical Internet Research. Geraadpleegd op september 2014. 

Kuijer, S.(Juni 2012). Een verkennend onderzoek naar online hulpverlening in de jeugdzorg (scriptie). Universiteit voor Humanistiek, Haarlem. 

Rogers, E., M.(2005). Diffusion of innovations. New York: Simon and Schutser Ltd. 

Schalken, F.(red.) (2013). Handboek Online hulpverlening. Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

Contact opnemen

Heb je een verzoek voor een ander factsheet?
Klik dan hier: contact opnemen

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter