Jeugd en gezin versterken door online te werken

Disclaimer

De informatie in de Online Toolbox wordt gedurende minimaal drie jaar (2014-2017) verzameld en samengesteld door studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek, onder supervisie van docenten.

De website wordt voortdurend aangevuld en is dus bij de lancering nog verre van volledig. Aanvullingen worden steeds gemeld via Twitter.

Ondanks een grondige controle kunnen er onvolledigheden of fouten in de geboden informatie voorkomen en ook kan de informatie gedateerd zijn. De geboden informatie weerspiegelt datgene wat ten tijde van de publicatiedatum bekend is, en deze is vermeld. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend en de partners aan dit project zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van de aangeboden informatie en/of het toepassen van de informatie (websites/apps) van derden.

Bij De jeugdprofessional valideren we niet. We vinden dat de professional zelf kritisch moet nadenken over de tool en vervolgens (samen met de hulpvrager) moet bepalen of de tool geschikt is. Om hen een verantwoorde keuze te laten maken vermelden wij:

1) in de beschrijving en de kenmerken een over-all beeld wat men kan verwachten

2) de bron van het materiaal (van “particulier initiatief” tot “kennisinstituut/gezaghebbend orgaan”) en

3) of er een onderbouwing beschikbaar is (van “geen onderbouwing gevonden” tot “wetenschappelijke onderbouwing/proefschrift gevonden”). Waar onderbouwing is gevonden plaatsen wij ook het document daarvan of de link ernaar toe.

De visie achter het project “Online tools voor de jeugdprofessional” is dat de professional samen met de hulpvrager kiest welke online tool het meest passend is. Dat kan heel goed een particulier forum of een lotgenoten-gedichtenplatform rond rouwverwerking zijn i.p.v. een wetenschappelijk bewezen interventie voor rouwverwerking. Het hangt af van de unieke situatie en moet maatwerk zijn. Vandaar dat wij geen voorselectie maken.

Op basis van de aangeboden informatie beoordeel je of de online tool voor jou en/of jouw cliënt bruikbaar is.

Indien je meent foutieve of onvolledige informatie aan te treffen kun je dit melden via het Contactformulier. Indien je een online tool opgenomen zou willen zien in de Online Toolbox dan kun je daarvoor een verzoek indienen via het Aanmeldformulier. De verzoeken worden beoordeeld op geschiktheid en vervolgens naar capaciteit in behandeling genomen. Beoogde duur van het project: 2014-2017.