Jeugd en gezin versterken door online te werken

De gezonde school en genotmiddelen

Omschrijving:

De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) is ontwikkeld door het Trimbos instituut en is er voor scholen die aandacht willen schenken aan de preventie van alcohol, drugs en tabak. Er wordt voorlichting geboden aan leerlingen, aandacht besteed aan een goed schoolbeleid en ouders worden betrokken. Binnen het programma is er speciale aandacht voor het signaleren en begeleiden van leerlingen die problematisch gebruik maken van alcohol of drugs. Middels deze gezamenlijke aanpak worden jongeren weerbaar gemaakt op het gebied van alcohol, drugs en roken. De gezonde school en genotmiddelen is er op indicatie voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. Om hiervoor in aanmerking te komen dient er overleg plaats te vinden met de lokale GGD of instelling voor verslavingszorg.

Naast het basisonderwijs is DGSG ook geschikt voor het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs & het middelbaar beroepsonderwijs. Het programma richt zich op leerlingen, ouders en schoolpersoneel. Er zijn materialen ontworpen voor verschillende onderdelen van het programma om de implementatie van DGSG op scholen te ondersteunen. Daarnaast hebben zij een Toolkit alcohol- en drugspreventie ontwikkeld voor studenten aan het HBO en WO. Er bestaat voor deze doelgroep de mogelijkheid tot online zelfhulp via de website van DGSG. Voor de gemeente bestaat er de digitale handreiking de Gezonde Gemeente. Hier vindt men informatie, tips en voorbeelden om het beleidsproces in te richten en om de preventie van gezondheidsproblemen in de gemeente concreet te maken.


Thema's: middelengebruik (drugs, alcohol, games)
Uitgever/ontwikkelaar: Trimbos instituut
kennisinstituut of gezaghebbend orgaan

Doelgroep(en):
  • ouders/opvoeders
Functionaliteiten:
  • informatie webpagina's / online brochures lezen
  • het doorlopen van een online cursus
  • Anders
Aard van de hulp: Er is geen individuele hulpverlening
Beschikbaarheid hulp: Er is geen individuele hulpverlening
Kosten: Kosten voor producten/diensten

Rapportage

Onderbouwing:
Wetenschappelijke onderbouwing gevonden (academisch artikel, proefschrift)

Contact opnemen

Ken je zelf een online tool die je hier beschreven wilt zien?
Klik dan hier: contact opnemen

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter