Jeugd en gezin versterken door online te werken

Colofon

Het project Online tools voor de Jeugdprofessional loopt van 2014 tot minimaal 2017 en wil jeugdprofessionals voorzien van direct toepasbare tools op het gebied van online hulp- en dienstverlening bij psychische, sociale of maatschappelijke vragen en problemen.

De inhoud van deze Online Toolbox wordt – na een eerste aanzet – verder gevuld door studenten en bepaald door de jeugdprofessionals zelf. Wat heb je nodig, wat helpt je en wat verrijkt jouw werk?

  • Wij helpen deze discussie graag op gang en verzamelen reacties via de Enquête.
  • Voor een workshop maak je een afspraak met ons projectteam via het Contactformulier.

Het project wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Fontys Hogeschool Pedagogiek / Expertisecentrum Online Jeugdzorg (projectleider dr. Christa Nieuwboer)

Het Expertisecentrum Online Jeugdzorg stelt zich ten doel kennis over online jeugdzorg te vermeerderen, uit te wisselen en te verspreiden, teneinde (aankomende en zittende) beroepskrachten in het jeugddomein te professionaliseren. Jeugdzorg wordt hierbij breed opgevat als alle ondersteuning, voorlichting, advisering èn hulpverlening voor jeugd en gezinnen bij opgroeien en opvoeden. De kerntaken van de hogeschool waar het Expertisecentrum bij aansluit zijn onderzoek en onderwijs.


Fase 2 van het project loopt van september 2015 tot eind 2016.

Hierbij zijn de volgende organisaties betrokken:

  • Provincie Limburg
  • Gemeente Maastricht
  • Team Jeugd Maastricht
  • CJG 043 (Maastricht/Heuvelland)
  • Fontys Hogeschool Pedagogiek

De beschrijving van het projectplan is op te vragen via het contactformulier.

Sinds oktober 2015 zijn we netwerkpartner van Stichting Mediawijzer.

aangesloten bij mediawijzer


In studiejaar 2014-2015 participeerden ook Bureau Jeugdzorg Limburg en Zuyd Hogeschool Social Work in het project.