Jeugd en gezin versterken door online te werken

Resultaten

voor Facts

Op basis van geïnventariseerde vragen, knelpunten, pilots en onderzoek wordt hier een reeks handreikingen (in de vorm van online brochures en factsheets) aangeboden, waarmee kennis wordt gebundeld en knelpunten worden opgelost.


Hoe verandert het werkproces van een jeugdprofessional door het gebruik van een online tool?

Facts   Beschreven door: Christa Nieuwboer  

Kansen en knelpunten Online tools

 

Facts   Beschreven door: Christa Nieuwboer  

Kwartaalbericht 2: Expertisecentrum Online Jeugdzorg

Facts   Beschreven door: Christa Nieuwboer  

Online toegang tot hulp: crisisdienst jeugd – dataset voorjaar

Facts   Beschreven door: Christa Nieuwboer  

Online toegang tot hulp: crisisdienst jeugd – najaar 2015

Is bij een crisissituatie de toegang tot jeugdhulp goed te vinden via gemeentelijke websites?

Facts   Beschreven door: Jet Pruijssers  

Online toegang tot hulp: crisisdienst jeugd – voorjaar 2015

Facts   Beschreven door: Christa Nieuwboer  

Online toegang tot hulp: crisisdienst jeugd – dataset najaar 2015

Dit is de dataset bij het Factsheet: Online toegang tot hulp: crisisdienst jeugd – najaar 2015

Facts   Beschreven door: Jet Pruijssers  

Online toegang tot hulp: een persoonsgebonden budget aanvragen

Facts   Beschreven door: Christa Nieuwboer  

Online toegang tot hulp: een persoonsgebonden budget jeugdhulp aanvragen – Dataset

Facts   Beschreven door: Christa Nieuwboer  

Visie Online tools voor de jeugdprofessional

Facts   Beschreven door: Christa Nieuwboer