Jeugd en gezin versterken door online te werken

BASTA!

Organisatie: JSO - Jeugd Samenleving en Opvoeding
Verzorgd door een Professionele organisatie (grootschalig), kennisinstituut of gezaghebbend orgaan.

Uitgelicht:
Omschrijving:

BASTA! is een methodiek voor professionals ten behoeve van kinderen jonger dan 12jaar die in aanraking komen met de politie.


Beschrijving:

In Nederland zitten veel kinderen onder de twaalf in een moeilijke situatie thuis, op school of in de buurt. Soms plegen ze delicten en komen hierdoor in aanraking met de politie of hulpverlenende instanties. Om te voorkomen dat deze kinderen afglijden naar grotere problemen is een vroegtijdige, integrale aanpak belangrijk. De BASTA! methodiek voor jeugdprofessionals ondersteunt deze aanpak en is specifiek gericht op 12-minners met risicovol signaal- of delictgedrag én hun ouders, school en de buurt waarin ze wonen. BASTA! maakt gebruik van de EARL risicotaxatie en beschikt over een breed aanbod interventies die in de verschillende leefgebieden van het kind worden ingezet.


BASTA! richt zich op kinderen jonger dan 12 jaar die in aanraking komen met de politie. Met behulp van signaleringsinstrument ProKid beoordeelt de betreffende politiefunctionaris of het kind slechts kattenkwaad heeft uitgehaald, of dat dit een voorbode van een criminele carrière zou kunnen zijn. In het laatste geval waarschuwt hij of zij de jeugdhulpverlening, die het gezin vervolgens een bezoek brengt en met behulp van BASTA! een begeleidingstraject op touw zet.


JSO zorgt dat BASTA! geimplementeerd wordt in gemeenten door professionals te trainen, te adviseren hoe BASTA! het beste uitgevoerd kan worden om daadwerkelijk 12 minners te bereiken en helpen te voorkomen dat zij het verkeerde pad op gaan.


Klik hier voor een filmpje over BASTA!: www.youtube.com/watch?v=PZKwjbuojdk


 Onderbouwing

Onderbouwing op aanvraag (uitleg, toelichting mogelijk na contact met de uitgever van de interventie)
Opgenomen in:
  • Databank Effectieve jeugdinterventies, NJi


Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter